ข้อเสียของอาคารชุด

ข้อบกพร่องคอนโดงามวงศ์วานให้เช่า
ห้องชุด

1. ห้องชุดมีค่าเสื่อมเข้ามาเกี่ยวมากกว่าอสังหาอย่างอื่น

2. ราคาจะสูงขึ้น ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาด้วย

3. การประดับเพิ่มราคา ทำได้อย่างจำกัด

4. สภาพคล่องต่ำกว่า การลงทุนแบบอื่นๆ

5. ใช้ระยะรอในการสร้างนาน

6. มีค่าใช้จ่ายในช่วงถือครอง (Carrying Cost)

7. มีค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง

Please visit จุดด้อยของอาคารชุด for related post.